top of page
  • Ruffina

”Domstolarna behöver inte fler nämndemän, de behöver färre” - Centerstudenter på DN debattDen senaste veckan har debatten om nämndemän i svenska domstolar blossat upp igen. Med anledning av detta skriver Centerstudenter, genom förbundsordförande Julia Eriksson och vice ordförande Rasmus Elfström, i en replik på DN Debatt om att det är dags att väcka frågan om vi ska avveckla nämndemännen i våra domstolar.


Centerstudenter har i flera år haft ståndpunkten att dagens system med nämndemän bör avskaffas till förmån för fler juristdomare i de instanserdär nämndemän idag sitter med och dömer.


Läs vår artikel på DN Debatt här.


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page