top of page

ANMÄLNINGSVILLKOR

Anmälningsvillkor för Centerstudenters arrangemang
Nedan anges anmälningsvillkor för Centerstudenters kurser och event, nedan gemensamt kallade arrangemang.
 

Bekräftelse och praktisk information
När du anmält dig till ett arrangemang får du i regel en bek
räftelse till din anmälan till den e-postadress du angett. Innan arrangemanget får du praktisk information till samma e-postadress.


Anmälan och avanmälan
Din anmälan är bindande.
Du har möjlighet att avanmäla dig till och med sista anmälningsdag för arrangemanget. Om du vill avanmäla dig måste du meddela oss detta skriftligen på kontaktuppgifterna nedan eller de som anges på bokningssidan. Vid avanmälan innan anmälningstiden löpt ut återbetalas anmälningsavgiften minus de administrativa avgifter Centerstudenter haft i samband med din anmälan.

 

Återbud med godkänt förfall och ogiltig frånvaro
Vid plötsliga oväntade händelser som hindrar att du deltar på arrangemanget, såsom din egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i bostaden eller annan jämförbar plötslig händelse som varit omöjlig att förutse, kan du lämna återbud. Det gör du genom att skyndsamt kontakta oss på nedan kontaktuppgifter. Vid godkänt förfall blir du inte betalningsskyldig för de faktiska
kostnaderna för ditt deltagande, men din anmälningsavgift återbetalas ej. Skulle du lämna återbud utan giltigt skäl enligt ovan eller oannonserat frånvara från arrangemanget kommer du att faktureras de totala kostnaderna för ditt deltagande. Anmälningsavgifterna för Centerstudenters arrangemang är kraftigt subventionerade, och den totala kostnaden för ditt deltagande är ofta många gånger högre än anmälningsavgiften. Med total kostnad avses snittkostnaden för deltagande på arrangemanget.

 

Inställt arrangemang
Skulle arrangemanget behöva ställas in kommer hela din anmälningsavgift att återbetalas.


Förseningsavgifter
Centerstudenter tillämpar förseningsavgifter under många arrangemang. Vid missat avprickningstillfälle kommer du faktureras för detta. Förseningsavgiften för ett missat avprickningstillfälle är 150 kr för studerande och 250 kr för arbetande. Vilken avgift som tillämpa för dig avgörs av vilken kategori du anmälde dig
som.


Om du har skulder till Centerstudenter
Om du har skulder till Centerstudenter, t.ex. i form av obetalda förseningsavgifter eller faktiska kostnader vid ej giltig frånvaro, får du inte delta vid några av Centerstudenters arrangemang innan dessa är betalda. Skulle du trots att du har skulder till förbundet anmäla dig till ett arrangemang kommer vi i första hand kontakta dig för att be dig betala dessa skyndsamt. Om betalning av skulder uteblir kommer din anmälan strykas, och anmälningsavgiften minus de administrativa kostnaderna Centerstudenter haft i samband med din anmälan att återbetalas.

 

Integritetspolicy
Vid anmälan till arrangemang kommer Centerstudenter att behandla dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn, vilken du hittar på vår hemsida.


Kontaktuppgifter
Centerstudenters kansli kontaktas på centerstudenter@centerpartiet.se.
Kontaktuppgifter till ansvariga från förbundsstyrelsen för specifikt arrangemang finns oftast på
bokningssidan.

bottom of page