top of page

CENTERSTUDENTERS POLITIK

Centerstudenter har många tankar och idéer - här kan du läsa mer kring några av våra åsikter 

CENTERSTUDENTERS

IDÉMANIFEST

Centerstudenters politik vilar på en grön liberal grund. Vi arbetar för ett friare, grönare och mer öppet samhälle, där individen är viktigare än systemet. Läs mer om vår idémässiga grund i vårt idémanifest.

LÄS ELLER BESTÄLL EN AV VÅRA KLOKA

RAPPORTER!

Centerstudenter har författat många kloka rapporter

- läs en och beställ en hem en idag!

bottom of page