top of page
nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash.jpg

INTERNATIONELLT

Centerstudenter International (CSI) är Centerstudenters organ för att sköta förbundets internationella samarbeten. CSI har som syfte att aktivt utveckla och sprida Centerstudenters internationella politik samt knyta kontakter, stötta och lära av likasinnade i andra delar av världen. På hemmaplan arrangerar Centerstudenter international valvakor, talarkvällar och andra liknande aktiviteter, som syftar till att väcka intresse och diskussion om internationell politik inom och utanför Centerstudenter.

KONTAKT ❘ CONTACT

Evelina Dannert

Internationell sekreterare International officer:

evelina.dannert@gmail.com

FÖLJ OSS ❘ FOLLOW US

 • Facebook
 • Instagram

CENTERSTUDENTER INTERNATIONAL

CSI väljs på årsbasis av förbundsstyrelsen. Den nuvarande styrelsen består av:

 • Evelina Dannert, ordförande och internationell sekreterare

 • Eliana Stockeld Hintze

 • Jannis Sudergat

 • Madeleine Skoglösa

 • Erik Ovesson

 • Förbundsstyrelsens representant Ida Wallinder

CSI verkar inom två internationella paraplyorganisationer:

 • LYMEC – vårt europeiska paraplyorgan, som är ungdomsförbund till Alliansen för Liberaler och Demokrater (ALDE)

 • NCF – vårt nordiska paraplyorgan, som arbetar särskilt mot Nordiska Rådet

Centerstudenter International (CSI) is Centerstudenter’s committee for international affairs. The aim of CSI is to actively spread and develop Centerstudenter’s policy on international affairs as well as network with, support and learn from like-minded individuals and organisations from other parts of the world. At home, CSI arranges election parties, seminars and other similar activities, that aims to stimulate interest and discussions about international politics both within and outside of Centerstudenter.

CSI is elected on a yearly basis by the national bureau. The current committee consists of:

 • Evelina Dannert (chairman and international officer)

 • Eliana Stockeld Hintz 

 • Jannis Sudergat

 • Madeleine Skoglösa

 • Erik Ovesson

 • and the national bureau representative Ida Wallinder

CSI operates within two international umbrella organisations:

 • LYMEC – our European umbrella organisation, the youth organisation of thAlliance for Liberals and Democrats (ALDE). 

 • NCF – our nordic umbrella organisation, which works towards the Nordic Council. 

bottom of page