top of page
jon-flobrant-jxfe3orC4G8-unsplash.jpg

STOCKHOLM

Centerstudenter Stockholm är avdelningen i huvudstaden. Vi är störst och liberalast i förbundet, med en aldrig sinande lust till öl och punsch. Här arrangeras talarkvällar, besökes pubar och det årliga Kräftslaget anordnas. Vår politik bygger på liberala värderingar och hederlig debatt. Med saklighet håller vi frihetens fana högt! För frihet, för framgång, för förnuft.

KONTAKT

Elsa Valeberg

076-102 40 82

elsa.valeberg@centerpartiet.se

stockholm@centerstudenter.se

FÖLJ OSS

  • Facebook
  • X
  • Instagram

GÖR STOCKHOLM TILL EN STUDENSTAD

STOCKHOLMS BOSTADSBRIST

Stockholm lider av en extrem bostadsbrist som gör det svårt för unga och studerande att flytta till huvudstaden. En förändring behövs.

En kommunal fastighetsavgift

Centerstudenter Stockholm vill se en återinförd nationell fastighetsskatt. Tills den implementeras bör den kommunala fastighetsavgiften i samtliga av regionens kommuner sättas till den lagstadgade maxnivån, samt kompenseras genom lägre skatt på arbete.

Avskaffad byråkrati

Att bygga nytt är för krångligt. Det finns för många krav kring var, när och hur bostäder kan uppföras som hämmar nybygget i Stockholmsregionen. Vi vill se att dessa byråkratiska krav förenklas och avskaffas. Vi verkar även för att våra kommun- och regionpolitiker i största möjliga mån verkar för att nybyggnadsprojekt röstas igenom och genomförs.

INFRASTRUKTUR

En förutsättning för att Stockholm ska kunna vara en så konkurrenskraftig region som möjligt är att vi har en väl fungerande, modern och klimatanpassad infrastruktur.

Kollektivtrafik på natten

Som student kan det bli många sena nätter hos vänner och andra typer av bekanta. Därför är det viktigt att man kan ta sig hem både säkert och smidigt. Kollektivtrafiken nattetid behöver därför utökas till fler platser och dagar än vad den gör idag.

En stad där bilen inte står i centrum

Bilen har länge tagit stora ytor av våra stadsmiljöer i anspråk, och är i stort en samhällelig förlustaffär. Vi ser därför med fördel en innerstad där gång- och cykeltrafik prioriteras. Detta bidrar till en mer levande stadsmiljö, med nytta för både boende och näringsverksamhet.

NATTLIV

Vi vill se ett levande och roligt Stockholm. En stad där man både kan festa och studera. För att bredda utbudet av klubbar och krogar behövs förändring.

Fler serveringstillstånd

Istället för att behöva gå igenom en lång och krångligt byråkratisk process för att få servera alkohol bör kommunen automatiskt ge verksamheter serveringstillstånd tills det kan bevisas att de inte följer regler och lagar. Alltså tvärtom mot hur det är idag.

Alltid öppet

Stockholm stad bör ge alla verksamheter tillstånd att bedriva verksamhet dygnet runt. På så sätt skulle krogar kunna diversifiera sin verksamhet. De skulle till exempel kunna driva café-verksamhet under dagen, för att under kvällen duka om till en pub. Det finns oändligt med potential som just nu hålls tillbaka av kommunens stelbenta regler.

bottom of page