top of page
  • Ruffina

Lansering: Centerstudenters valfilm 2022

Centerstudenter har lanserat sin valfilm!


Temat på Centerstudenters valfilm 2022 är en twist på kampanjen “ta tillbaka kontrollen”. Valfilmen syftar till att vända på budskapet om att politiker behöver mer makt över hela samhället. Centerstudenter vill istället föra fram budskapet om att det är genom att minska politikernas makt till förmån för enskildas som vi har bäst förutsättningar att skapa en bättre framtid. Centerstudenter tror inte på att ge politiker mer makt överlag, utan snarare på det motsatta. “Det är faktiskt öppna samhällen, med plats för en mångfald av aktörer, idéer och lösningar, som gett oss förutsättningarna för utveckling och välmående människor. Vi anser de utmaningar vi står inför, och som politiker gärna påtalar sig vilja lösa genom utökade befogenheter, påkallar en påminnelse om att frihet och öppenhet har varit framgångsreceptet för svensk demokrati och vårt välstånd”, säger Julia Eriksson, förbundsordförande för Centerstudenter.


På söndag stänger vallokalerna. När både partier till vänster och höger vill ge mer makt till politiker säger vi nej. Vi vill ge människor, individer, det utrymme som krävs för att utvecklas. Det är genom att ge utrymme för var och en att växa, pröva sina idéer och välja sina sammanhang som vi tillsammans får övervinna de utmaningar som Sverige står inför. När andra höjer rösten och säger att staten måste ta allt mer makt från oss för att lösa dagens politiska utmaningar så utgör vi motpolen. Vi tror på individen – och när andra vill ta tillbaka kontrollen till staten vill vi ge tillbaka kontrollen – till dig. 
Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page