top of page
  • Ruffina

”Rasera inte viktiga politiska institutioner” - Centerstudenter i SvD debatt”Det är dags att bryta trenden av sönder­vittrande institutioner och i stället stärka de institutioner som under lång tid tjänat Sverige väl. Pensions­systemet bör fortsatt vara skiljt från stats­budgeten, vara finansiellt hållbart och säkra rimliga pensions­nivåer över tid. I grunden krävs att de politiska partierna prioriterar långsiktiga och hållbara finanser och de regler som tjänat Sverige väl framför ofinansierade politiska vinster. Tyvärr synes den samarbets­viljan och konstruktiviteten i dagens politiska klimat som bortblåst.”


Förbundsordförande Julia Eriksson har tillsammans med viceordförande Rasmus Elfström skrivit i Svenska Dagbladet om den illavarslande trend där den svenska finanspolitiken används som ett politiskt slagträ istället för att värna en långsiktigt hållbar finanspolitik.


Här kan du läsa artikeln i dess helhet.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page