top of page
  • Ruffina

”Vårt parti behöver förnya såväl politik som organisation” - Centerstudenter och CUF i ATL

Samtidigt som vi under den kommande mandatperioden behöver ett Centerparti som värnar sin roll i politiken behöver ny politik sjösättas. De senaste åren har våra förslag allt för ofta blivit senfärdiga och reaktiva. Centerpartiet behöver återigen förtydliga våra visioner, vår politik och återta sakägarskap i fler frågor som bottnar i vår ideologi, och som löser problemen för vanliga människor.” ...”Vi har många engagerade medlemmar runt om i landet som på helt ideell basis ser till att vårt parti lyckas med allt ifrån medlemsrekrytering till valrörelser. Där måste vi ge utrymme för fler att också känna ägarskap över vår politik. Det handlar inte om att vi ska öka antalet motioner till partistämmor, utan att fler personer ute i distrikt och kretsar ska ges enklare verktyg för att utveckla politik lokalt men också kunna påverka när beslut om inriktningar och manifest klubbas på nationell nivå. Därtill krävs det en ökad öppenhet där sakpolitik och positioner kan vara föremål för öppna diskussioner.”


Detta med mera skriver Julia Eriksson, förbundsordförande för Centerstudenter, och Réka Tolnai, förbundsordförande för CUF, i en debattartikel i ATL den 14/10-22.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page