top of page
lukasz-szmigiel-3Ku0e3k9qXU-unsplash.jpg

CENTERSTUDENTERS
IDÉMANIFEST

Centerstudenters politik vilar på en grön liberal grund. Vi arbetar för ett friare, grönare och mer öppet samhälle, där individen är viktigare än systemet. Centerstudenter är ett liberalt studentförbund där idédebatten står i centrum.

1

Fria tankars hem

Vi slår vakt om den enskilda människan och hennes frihet att bestämma över sitt eget liv. Friheten är grunden för att människor ska kunna förverkliga sig själva, men politiken står inte sällan i vägen för människors möjlighet att fatta sina egna beslut. 

Centerstudenter har alltid varit en idémotor i Centerrörelsen. När det nationella förbundet, SLU:s studentförbund, bildas 1946, var utgångspunkten att vara ett ”forum för allmän princip- och idédebatt”.

2

Våra rötter

Genom tiderna har människor både åberopat och begränsats av auktoriteter, men människan är i grunden en tänkande varelse som kan fatta kloka beslut när hon tillåts vara fri att göra så. Människan ska få utgå från sig själv, sitt eget huvud och sina egna drivkrafter. Varje människa har rätt till sin kropp, integritet och privata sfär.

Människan

3

Centerstudenter är en frihetsrörelse. Med vår utgångspunkt i den enskilda människan följer att människor bör ges frihet att fatta sina egna beslut. Varje människa har unik kunskap om sina egna omständigheter och är de som själva måste leva sitt liv. Att människor själva ska vara de som fattar beslut och tar konsekvenserna av sitt handlande är därför självklart.

4

Friheten

5

Jämställdhet och jämlikhet

Centerstudenters tro på individens frihet innebär i förlängningen att vi tror att alla människor är födda jämlika. Med det följer att Centerstudenter är ett feministiskt förbund. Människor är jämlikar i rättigheter och det är begåvning, utbildning, kompetens och ansträngning som ska avgöra en människas möjlighet till avancemang, inte vem man är, vart man kommer ifrån eller vilket kön man har.

6

Individens rättigheter

För att en människa ska kunna tillgodogöra sig sin frihet fullt ut behöver hon garanteras vissa rättigheter. Rättigheter är lika för alla och av sin natur universella. Det rättighetsbegrepp vi utgår från är det negativa, och med det menar vi att en människans rättigheter inte ska kräva någon aktiv handling från andra, utan bara att de avstår från att inskränka dem.

lukasz-szmigiel-3Ku0e3k9qXU-unsplash.jpg

Rasmus Elfström

Förbundsordförande

Centerstudenter är fria tankars hem. Vi kämpar för friare individer och samhällen. 
bottom of page