top of page
  • Skribentens bildKristina Berging

Rasmus Elfström i Dagens juridik: Var är den utökade rätten till målsägandebiträde, M?

Ett målsägandebiträde fyller många funktioner i en rättsprocess. Bland de främsta utgör det stöd och den trygga punkt som ett sådant biträde utgör i komplicerade och ofta kryptiska processer för personer som i många fall utsatts för grova brott och övergrepp. Detta var ett tungt skäl till införandet av rätt till målsägandebiträde 1988 – att anpassa det svenska rättssystemet till ett tyngre brottsofferperspektiv som i större utsträckning tar vara på dennes intressen och upplevelse av processen.Läs hela artikeln här!

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page